Thông báo V/v điều chỉnh thuốc diệt muỗi đợt II năm 2018