Thông báo V/v điều chỉnh thuốc diệt muỗi đợt I năm 2017